Bezoekregeling

De bewoners van onze locaties mogen weer bezoek ontvangen. Daar zijn wij heel blij mee. We volgen in de bezoekregeling de richtlijnen vanuit de overheid. Hiervoor heeft de overheid een handreiking opgesteld. In samenspraak met de Ondernemingsraad, de Professionele Adviesraad en Clientenraden is de bezoekregeling voor onze locaties vastgesteld. We blijven natuurlijk de alternatieve manieren zoals ontmoeten via bezoekersunit, (plexi)glas ramen, beeldbellen en Familienet inzetten. Het is fijn om te zien dat ook hier veel gebruik van wordt gemaakt.