Kunnen echtparen bij elkaar blijven wonen?

Bij Cardia zijn er diverse woonmogelijkheden voor u en uw partner. Her Klantenbureau bespreekt graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.