BOPZ wordt Wzd

Ook op de locaties van Cardia wordt met ingang van 1 januari 2020 de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd. Hiermee komt de Wet op bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) te vervallen.

De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijk beperking die onvrijwillige zorg krijgen.  

Meer informatie vindt u op www.dwangindezorg.nl

Deel dit item