Ook hier?

“Pieter, komt de oorlog ook hier?” werd mij een paar dagen geleden gevraagd. Ik moest het antwoord schuldig blijven. Er was duidelijk behoefte om over het vreselijke nieuws uit Oekraïne te praten. Met een klein groepje bewoners deden we dat tijdens ons Zincafé.

Voor de inval in Oekraïne schreef ik het volgende voor het locatienieuws: “De piramides van Egypte spreken tot de verbeelding. Het zijn grafmonumenten van de koningen van Egypte, de farao’s, die als goden werden vereerd. De piramiden moesten de hemelse afkomst van de farao’s – die over leven en dood beslisten – onderstrepen. Grootheidswaan en ijdelheid was hun niet vreemd. Helaas zijn er ook nu genoeg voorbeelden van dit soort mannen te vinden.

Militaire parades worden gehouden en gigantische bouwprojecten verrijzen ter ere van de grote roerganger. De rest mag creperen of applaudisseren. Iedere leider die zijn portret op elke straathoek hangt, die zichzelf ‘vader van het volk’ noemt, verdient dan ook een gezond wantrouwen. Net als leiders die dromen van een herstel van vroegere grootheid. Voeg daaraan nog vrome taal toe en je hebt een explosieve cocktail.”

Overvallen

De oorlog in Oekraïne en het ongekende geweld waarmee deze gepaard gaat heeft ons overvallen. De beelden roepen bij veel van onze bewoners angst en herinneringen op aan de tweede wereldoorlog. Ik beweer niet de wijsheid in pacht te hebben over de oorzaken van deze ellende.  Maar iets van waar ik het hierboven over had speelt volgens vele deskundigen wel een rol: een nostalgische hang naar een glorierijk verleden, belofte van een wereldrijk, slachtofferschap van echt of vermeend aangedaan onrecht en het idee dat men een mandaat van God heeft.

Velen op Landscheiding vragen of de oorlog ook hier komt of wat anders de gevolgen zullen zijn. Natuurlijk willen we hierbij stilstaan en kijken of we – hoe bescheiden soms ook – kunnen helpen. Er zijn hoekjes ingericht waar bewoners of personeel een lichtje kunnen opsteken voor de slachtoffers van de oorlog. Een medewerker van de catering zamelt goederen in die de vluchtelingen kunnen gebruiken.

Te kijk zetten

De sterke mannen van deze wereld scheppen op over hun eigen grootheid, maar: “Een gewetenloze onderdrukker leeft steeds in angst. Zolang hij leeft voelt hij zich bedreigd,” staat in het boek Job in de Groot Nieuws Bijbel. Met de Vasten-  of Veertigdagentijd (vanaf 2 maart) gedenken we Jezus’ weg naar kruis en opstanding. Zijn dood aan het kruis zet de tirannen van deze wereld te kijk, ontmaskert ze en brengt hun wreedheid aan het licht

Jezus’ boodschap was er niet een van zelfverheerlijking, wapengekletter en grote woorden. Gods Koninkrijk is er een van nederigheid en zachtmoedigheid. Koningen zullen komen en gaan. Paleizen en tempels vergaan tot stof. De boodschap van Jezus, die zegt dat zijn juk zacht is en zijn last licht, is een blijvend monument dat de tijd trotseert.

Pieter Hartevelt

Deel dit item