Nieuwe technieken in De Thuishaven

Tijdens de verbouwing van De Thuishaven voert Cardia nieuwe technieken in die de kwaliteit van leven voor de bewoners vergroten. “Een van deze nieuwe technieken is de leefcirkel”, vertelt Niel Valkenburg, projectleider facilitaire dienst bij Cardia.


Zenders en sensoren
Een ‘leefcirkel’ is het gebied waartoe een bewoner toegang heeft. Bewoners dragen een zender in bijvoorbeeld hun kleding en in het gebouw zijn sensoren die de zenders herkennen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie is de leefcirkel groter of kleiner en gaan deuren open of blijven dicht. “De grootte van de leefcirkel wordt afgestemd op de individuele cliënt”,vertelt Sanne Schepens, consultant bij adviesorganisatie DWA. Dit bedrijf adviseert zorgorganisaties bij de inregeling van leefcirkels.“Je wilt als zorgorganisatie dat bewoners zich zoveel mogelijk vrij kunnen bewegen”, vult Niel aan. “Bewoners die in het verleden niet van hun afdeling af konden, kunnen straks bij De Thuishaven door de ondersteuning van domotica zelfs naar buiten. Bijvoorbeeld naar de nieuwe belevingstuin.”

Dwalen voorkomen
Een leefcirkel is niet alleen per bewoner in te stellen, maar ook per moment. “Je kunt je voorstellen dat je niet wilt dat mensen ’s nachts gaan dwalen. De nacht is bedoeld om te slapen,” aldus Sanne. “Dan stel je dus in dat in de nacht de deuren waardoor je de afdeling verlaat, niet automatisch voor de bewoner opengaan. Ook kun je regelen dat cliënten wel in bepaalde ruimtes mogen komen, maar dat de zorg dan een melding krijgt op bijvoorbeeld een zorgtelefoon.”

Zo open als mogelijk
“We willen De Thuishaven daarmee een zo open mogelijk karakter geven”, zegt Niel. “Het bepalen van de cirkels gaat altijd in overleg met als het kan de bewoner en met de mantelzorger. Met het systeem kun je ook zien waar de cliënt zich bevindt. Als je binnen je leefcirkel zit, dan ben je niet traceerbaar. Maar als je buiten je cirkel komt, wel.”

Rustiger
In Nederland werken verschillende zorgorganisaties al met leefcirkels. Sanne: “Onze ervaring bij andere zorgorganisaties is dat sommige mantelzorgers eerst even schrikken. Ze zijn bang dat wij niet meer weten waar hun naaste is. Als we dan samen de leefcirkel instellen en ze daarbij meenemen in de extra mogelijkheden, krijgen ze er vertrouwen in. Door de leefcirkel krijgen bewoners meer bewegingsvrijheid. Na een korte periode merken we al verandering: cliënten zijn veel rustiger nu ze op veel meer plekken kunnen zijn.”