Onterechte vermelding in artikel

Op 26 juni jl. is op de website van Follow the Money een artikel gepubliceerd waarin Cardia onterecht is genoemd. In het artikel ’Dossier zorgcowboys: binnen twee jaar miljonair in de thuiszorg’ is een link opgenomen naar een lijst met 174 zorgorganisaties. Hierbij wordt de suggestie gewekt dat de op de lijst genoemde organisaties op onrechtmatige wijze omzet hebben behaald. Het artikel heeft echter betrekking op 97 zorgbedrijven waar de winst van 2017 niet kan worden verklaard. Hier hoort Cardia niet bij. Deze laatste lijst is niet door Follow the Money apart gepubliceerd.

Verkoop Duinrust

De verkoop van locatie "Duinrust" eind 2017 heeft het resultaat van Cardia in 2017 positief beïnvloed. Deze gelden zijn vervolgens in 2018 direct gebruikt om onze woonzorglocatie De Thuishaven te verbouwen. De vrijgekomen middelen hebben we dus ingezet in de zorg voor onze cliënten. Het financieel resultaat van 2018 laat dan ook een heel ander beeld zien. Deze informatie is te lezen in het jaarverslag en jaarrekening 2017 en jaarrekening 2018, welke te vinden zijn op onze website.

Reactie Follow the Money

Follow the Money heeft in reactie naar onze organisatie laten weten dat zij in het jaarverslag van Cardia direct zagen dat de winst een eenmalige gebeurtenis was en daarom geen contact met ons hierover hebben opgenomen. In het dossier werd de volgende omschrijving opgenomen: 'Hoge winst is incidenteel door verkoop pand in 2017, hiermee wordt de bouw van zelfstandige woonlocaties gefinancierd.’