Vriendenstichting

De doelstelling van onze vriendenstichtingen is aanvullende diensten te financieren die niet bekostigd worden uit de reguliere zorgbudgetten. Voorbeelden hiervan zijn een tovertafel, kerstattenties en bijdragen voor extra activiteiten voor cliënten. Onze vriendenstichtingen maken net dat beetje extra mogelijk voor onze cliënten.

Wilt u een bijdrage leveren aan één van de vriendenstichtingen? Dat kan! Zie hieronder de rekeningnummers:

TABITHA NL 62 RABO 0117 4449 87
LANDSCHEIDING NL 71 INGB 0001 0870 82
ONDERWATERSHOF NL 50 INGB 0006 2172 08
DUINRUST NL 60 INGB 0005 6475 41

ANBI-status

Cardia heeft sinds 1 januari 2013 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften aan Cardia onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Ook kunt u hierdoor Cardia voor een legaat in uw testament opnemen. Door onze ANBI-status hoeven wij over giften of legaten geen successierechten te betalen. 

Alvast bedankt voor uw gift!