Ontmoetingscentra & Alzheimer Café

Kosten dagelijkse klusjes u steeds meer moeite? Bent u vergeetachtig? Of heeft u te maken met iemand die dementerend is? In het ontmoetingscentrum van Cardia kunt u praten met mensen die in dezelfde situatie zitten. Daarnaast bieden wij personen met lichte tot gemiddelde dementie de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende dagactiviteiten. Ook is er plek voor de mantelzorger om even op adem te komen of zich te laten informeren.

Activiteiten

Wij bieden de mogelijkheid om gezamenlijk of in kleinere groepjes deel te nemen aan diverse activiteiten, gericht op activering en structuur. Denk bijvoorbeeld aan het samen bespreken van het nieuws van de dag, geheugentraining of tekenen en schilderen. Een belangrijk en gezellig onderdeel van de dagrecreatie is de gezamenlijke lunch waar de meest bijzondere levensverhalen voorbij komen.

Bewegen

Tijdens ieder dagprogramma is er tijd voor beweging. Hiermee stimuleren we zowel de lichamelijke als de geestelijke conditie. Onze deelnemers ervaren dit als een plezierige vorm van begeleiding waarbij men zich ook emotioneel kan uiten.

Ondersteuning mantelzorger

De verzorging van mensen met geheugenproblemen vraagt soms veel van de mantelzorgers in hun directe omgeving. Wij bieden ondersteuning door het geven van praktische informatie, persoonlijk advies en daarnaast geven wij de volgende begeleiding:

Mantelzorgondersteuning

In de gespreksgroep ontmoet u mensen die in eenzelfde situatie zitten. Zo kunt u gemakkelijker ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteuning bieden.

Persoonlijk gesprek

Wilt u meer weten over dementie en hoe hiermee om te gaan? Cardia biedt de mogelijkheid voor een individueel gesprek met de programmacoördinator.

Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informatiebijeenkomst voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten. Het café is voor iedereen die interesse heeft toegankelijk. Een deskundige behandelt iedere maand een ander thema over dementie. In het Alzheimer Café kunt u ook praten met lotgenoten.

Aanmelden en tarieven

U kunt zich aanmelden via het klantenbureau. Heeft u geen indicatie, dan betaalt u een eigen bijdrage voor lunch en vervoer. Heeft u wel een indicatie, dan worden de kosten vergoed door de Gemeente Den Haag vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Locaties en tijden:

 

ONTMOETINGSCENTRUM LOOSDUINEN

Mozartlaan 211

2555 JE Den Haag

Dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 15.30 uur

 

ONTMOETINGSCENTRUM MARIAHOEVE

Ivoorhorst 155

2592 TH Den Haag

Maandag, dinsdag, donderdag

en vrijdag van 10.00 - 15.30 uur

 

ALZHEIMER CAFÉ LOOSDUINEN

Mozartlaan 211

2555 JE Den Haag

Iedere tweede donderdag(avond) van de maand van 19.00 - 21.30 uur

 

ALZHEIMER CAFÉ HAAGSE HOUT

Ivoorhorst 155

2592 TH Den Haag

Iedere tweede woensdag(avond) van de maand van 19.00 - 21.30 uur