Verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg

Wordt het steeds moeilijker om u thuis staande te houden en zelfstandig te wonen? Ook niet met hulp van familie en vrienden, thuiszorg en aanvullende diensten? Dan komt u misschien in aanmerking voor langdurige verzorgingshuiszorg of verpleeghuiszorg. U kunt dan bij Cardia komen wonen.

Bij Cardia woont u in een liefdevolle, gastvrije omgeving. U krijgt persoonlijke aandacht en zorg die optimaal bij u past van betrokken en deskundige medewerkers. U kunt zelf zoveel mogelijk uw eigen leven inrichten. We verlenen zorg die aansluit bij uw levenswijze en levensverhaal. De medewerkers en vrijwilligers van Cardia zijn er voor u.

Voor verblijf in een woonzorgcentrum heeft u ten minste een indicatie nodig voor beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (VV 4). Cardia heeft vier woonzorgcentra: de Thuishaven, Tabitha, Landscheiding en Onderwatershof.

Wat is het verschil tussen verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg?

Verpleeghuiszorg is intensievere zorg (vanaf VV 5). Verzorgingshuiszorg is voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, maar nog geen zware zorg nodig hebben (VV 4). Deze groep wordt steeds kleiner aangezien mensen steeds langer thuis blijven wonen.

Meer informatie over aanvragen, tarieven en vergoedingen kunt u hier vinden.