Ik ben cliënt

Cardia is een organisatie voor ouderen met locaties in Den Haag, Scheveningen en Rijswijk. Wij bieden een compleet pakket van wonen, welzijn en zorg. Verder kunt u bij ons terecht voor onder meer alarmering, thuiszorg en huishoudelijke hulp. Voor onze bewoners en zelfstandig wonende ouderen organiseren we diverse activiteiten.

Cardia kiest bewust voor kleinschaligheid. Zo kunnen we u echt leren kennen en onze zorg afstemmen op uw levensgewoonten en behoeften. We putten inspiratie uit onze christelijke identiteit. Die vertaalt zich in liefdevolle zorg, respect, er zijn voor elkaar, persoonlijke aandacht en zin geven aan het leven. We doen er alles aan om cliënten zich thuis te laten voelen. 

Bekijk ons woonaanbod, zorgaanbod en welzijnsaanbod. Een overzicht van onze locaties kunt u hier vinden.