Privacyverklaring

Cardia verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cardia verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Cardia en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking persoonsgegevens
Cardia behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Cardia verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en bij een bezoek aan Cardia evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Cardia. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Cardia verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Cardia heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de website van Cardia zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Cardia kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijziging van Privacy Verklaring
Cardia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. We adviseren u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Privacy bij Cardia
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden. Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor een betere bescherming van privacygevoelige informatie.

Ook voor Cardia heeft deze nieuwe wetgeving consequenties. Omdat we werken met en voor mensen, werken we ook met gegevens die privacy gevoelig zijn. Deze gegevens zijn belangrijk om goede zorg te verlenen of de rol van werkgever goed te kunnen vervullen. In de werkprocessen gaan wij zorgvuldig met de gegevens om. 

Lees meer hierover in ons privacyreglement.

Heeft u vragen over de nieuwe privacywet, hoe uw privacy gewaarborgd is bij Cardia, of wilt u een klacht indienen rond privacy? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..