Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Henriëtte Bertels is de bestuurder van Cardia. Zij heeft de dagelijkse leiding over de organisatie.

Cardia heeft als stichting een Raad van Toezicht die toeziet op de Raad van Bestuur en adviseert in het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht vervult zijn toezichtfuncties op basis van de Zorgbrede Governancecode en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad van Toezicht vergadert regelmatig en overlegt onder meer met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

De huidige samenstelling ziet er als volgt uit:

  • Hein Griffioen – voorzitter
  • Jolanda de Vries – vice voorzitter
  • Lex van Eijndhoven – lid
  • Marcus van Spronsen – lid
  • Ron de Haas - Lid