Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Henriëtte Bertels is de bestuurder van Cardia. Zij heeft de dagelijkse leiding over de organisatie.

Cardia heeft als stichting een Raad van Toezicht die toeziet op de Raad van Bestuur en adviseert in het gevoerde beleid.

De Raad van Toezicht is werkgever van de bestuurder. Zij ziet conform de Governancecode Zorg toe op de besturing van de organisatie en het gevoerde beleid en adviseert de bestuurder. Er is tevens aandacht voor de richtlijnen uit het Kader Goed Bestuur (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd / Nederlandse Zorgautoriteit). De Raad van Toezicht ziet zich als hoeder van de dialoog in de organisatie, en tussen de organisatie en haar omgeving. Daarin vertegenwoordigt de raad het maatschappelijke belang dat Cardia nastreeft. Het gaat daarbij vooral om de kwaliteit van de zorg en van de huisvesting. De raad ziet erop toe dat de financiën op orde zijn, dat Cardia een goede werkgever is en dat de organisatie op lange termijn bestaansrecht heeft. De medezeggenschapsorganen zijn belangrijke gesprekspartners.

De Raad van Toezicht van Cardia bestaat uit:

Hein Griffioen - voorzitter

Tevens lid van de remunaratie commissie. 

 • Benoemd op 1 augustus 2020.
 • Einde eerste termijn 1-8-2024.
 • Einde tweede termijn 1-8-2027 (afwijkende termijn in verband met interim periode).

Jolanda de Vries - vice voorzitter

Tevens voorzitter commissie kwaliteit, veiligheid & innovatie / remuneratie commissie.

 • Benoemd op 10 september 2018. 
 • Einde eerste termijn 10-9-2022.
 • einde tweede termijn 10-9-2026.

Ron de Haas - lid

Tevens voorzitter audit & vastgoed commissie.

 • Benoemd op 13 maart 2020.
 • Einde eerste termijn 13-3-2024.
 • Einde tweede termijn 13-3-2028.

Theo den Hertog - lid

Tevens lid commissie kwaliteit, veiligheid & innovatie.

 • Benoemd op 1 juli 2021.
 • Einde eerste termijn 1-7-2025.
 • Einde tweede termijn 1-7-2029.

Matthijs Overdijk - lid

Tevens lid audit & vastgoed commissie.

 • Benoemd op 1 juli 2021.
 • Einde eerste termijn 1-7-2025.
 • Einde tweede termijn 1-7-2029.

 

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben uitvoering gegeven aan de Governancecode Zorg 2022 in de statuten en reglementen (reglement Raad van Bestuur en reglement Raad van Toezicht). Conform de statuten draagt de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten van de zorg- en dienstverlening, de positionering en het strategisch beleid van Cardia.

 

 

Direct contact ×

Stel een vraag over wonen of (thuis)zorg van Cardia

Waar kunnen we u mee helpen?

Aanhef:
Aanvraag verstuurd
Bedankt voor je aanvraag. We nemen zo snel mogelijk contact op!

Direct contact

Klantenbureau