Clientenraad

Cardia vindt het belangrijk om cliënten intensief te betrekken bij het organisatiebeleid. Daarom heeft elke regio zijn eigen lokale cliëntenraad die periodiek overleg voert met de regiomanager. De voorzitters van de lokale cliëntenraden vormen samen met de onafhankelijk voorzitter de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR voert het overleg met de Raad van Bestuur en werkt volgens de Wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg.

Leden

De cliëntenraad bestaat uit cliënten van Cardia en hun familieleden. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en mag gevraagd en ongevraagd advies geven over diverse onderwerpen. De bestuurder informeert de cliëntenraad over ontwikkelingen, financiën en beleidsinhoudelijke aangelegenheden. De cliëntenraad wordt ook betrokken bij organisatorische ontwikkelingen en benoemingen van een nieuwe manager of teamleider die de directe dienstverlening aan cliënten aansturen.

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit:

  • Peter Olierook - onafhankelijk voorzitter / waarnemend voorzitter cliëntenraad Tabitha
  • Marjan van Dongen - voorzitter cliëntenraad Onderwatershof
  • Henk Vliem - voorzitter cliëntenraad De Thuishaven
  • Carlo Vrolijk - voorzitter cliëntenraad Landscheiding
  • Tilly Feenstra – voorzitter cliëntenraad Floriadehof