Meerjarenstrategie

De vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt zijn uitdagende ontwikkelingen die vragen om heldere keuzes. Hier willen we op anticiperen vanuit onze meerjarenstrategie 2024-2027 getiteld ‘Samen goed voor elkaar’.

De ouderenzorg verandert. Maar ons ‘hart voor zorg’ wijzigt niet. Wel is een andere organisatie van de zorg nodig. Dit was in 2023 onderwerp van gesprek met medewerkers, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden. Samen hebben we een interactief en inspirerend proces gevolgd om tot een nieuwe strategie te komen. Met veel energie hebben we gewerkt aan onze plannen voor de komende jaren. Vanuit onze krachtige organisatie hebben we visie ontwikkeld over de vraagstukken van de vergrijzing en de arbeidsmarktsituatie. Dit is beschreven in onze meerjarenstrategie 2024-2027.

De meerjarenstrategie heeft de naam Samen goed voor elkaar gekregen. 

  • Samen: We werken samen met cliënten, naasten, vrijwilligers, collega's en met partnerorganisaties en leveranciers. Dat doen we op basis van ieders talenten en professionaliteit.
  • Goed: Wat we doen, doen we goed. We bieden goede zorg vanuit een gezonde organisatie. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Daar zetten we ons voor in. Zo kunnen we succesvol zijn, het ‘goed voor elkaar’ hebben.
  • Voor elkaar: We voelen ons betrokken bij elkaar en werken vanuit wederkerigheid. Dat mensen (meer) naar elkaar omzien is overigens niet vanzelfsprekend. Maar met overtuiging en van harte willen we hierin een stimulerende rol spelen. Want alleen samen kunnen we mensgerichte zorg geven.

 'Samen goed voor elkaar' is gebaseerd op drie thema’s.

  1. Voor onze cliënten willen wij bijdragen aan de kwaliteit van leven met waardevolle zorg, verbinding en ondersteuning.
  2. We werken samen in vitale en ontwikkelgerichte teams, die bezieling, deskundigheid en plezier geven.
  3. Cardia wil een groene en toekomstbestendige organisatie zijn dankzij duurzaam, slimmer en flexibel werken.

 Meer weten over de meerjarenstrategie Samen goed voor elkaar? U kunt ons strategiedocument hier downloaden

 

Product Portfolio 2

Direct contact ×

Stel een vraag over wonen of (thuis)zorg van Cardia

Waar kunnen we u mee helpen?

Aanhef:
Aanvraag verstuurd
Bedankt voor je aanvraag. We nemen zo snel mogelijk contact op!

Direct contact

Klantenbureau