Moet ik een eigen bijdrage betalen voor Modulair Pakket Thuis? Bekijk antwoord

Voor Modulair Pakket Thuis betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dit is standaard een lage eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend en geadministreerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u een berekening maken van uw eigen bijdrage.

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor Volledig Pakket Thuis? Bekijk antwoord

Voor Volledig Pakket Thuis betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dit is standaard een lage eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend en geadministreerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u een berekening maken van uw eigen bijdrage.

Wat betaal ik voor huishoudelijke hulp? Bekijk antwoord

Als u huishoudelijke hulp nodig heeft, betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Wilt u meer informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waar huishoudelijke hulp onder valt of ondersteuning aanvragen? Dan kunt u terecht op de website van de gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk.

Is de hulp van onze maatschappelijk werkers kosteloos? Bekijk antwoord

De hulpverlening is kosteloos voor alle inwoners van Den Haag. Meer informatie over maatschappelijk werk kunt u hier vinden. 

Wat zijn de kosten voor individuele begeleiding? Bekijk antwoord

De kosten voor ondersteuning van een individueel begeleider betaalt de gemeente. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. 

Wordt Zorg Thuis (verzorging en verpleging) vergoed? Bekijk antwoord

Wanneer u persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig heeft, wordt dit over het algemeen vergoed door uw zorgverzekering. Uw wijkverpleegkundige stelt de indicatie. Uw eigen risico wordt hiervoor niet aangesproken. Ook hoeft u geen eigen bijdrage te betalen wanneer u thuiszorg ontvangt. 

Welke kosten zijn er verbonden aan opname in het verpleeghuis? Bekijk antwoord

Voor opname in een woonzorgcentrum betaalt u maandelijks een eigen inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage wordt berekend en geadministreerd door het CAK. Op de website van het CAK kunt u een berekening maken van uw eigen bijdrage. U heeft een indicatie nodig voor Wlz, Wet langdurige zorg. Deze Wlz-indicatie kunnen wij  voor u aanvragen bij CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg.

Hoe kom ik aan een indicatie (zorgprofiel)? Bekijk antwoord

U kan een zorgprofiel aanvragen bij het CIZ. Op de site van het CIZ (www.ciz.nl) staat alle informatie hierover, als ook de noodzakelijke formulieren. Als u al zorg van ons afneemt zoals zorg thuis of casemanagement, dan kunnen wij u ook helpen met uw aanvraag. Neem daarvoor contact op met ons klantenbureau.

Direct contact ×

Stel een vraag over wonen of (thuis)zorg van Cardia

Waar kunnen we u mee helpen?

Aanhef:
Aanvraag verstuurd
Bedankt voor je aanvraag. We nemen zo snel mogelijk contact op!

Direct contact

Klantenbureau