Herdenkingsdiensten | We bewaren u in ons hart

In november zijn in de locaties de bewoners herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. In Floriadehof zal de herdenkingsdienst in januari plaatsvinden. Het waren mooie diensten waarin herinneringen opgehaald en gedeeld konden worden, kaarsjes aangestoken werden en namen genoemd werden. We willen u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid. Hieronder vindt u een aantal foto’s van de herdenkingsdiensten in Landscheiding en Tabitha.

Op 19 november was de herdenkingsdienst in Landscheiding. Geestelijk verzorger Pieter heeft hier iets over geschreven:

“In aanwezigheid van bewoners, familie en andere nabestaanden stonden we zaterdag 19 november stil bij de bewoners van Landscheiding waarvan we in het afgelopen jaar afscheid namen. De bijeenkomst werd muzikaal ondersteund door het zangduo Marie-Christine en Carolien. Veel van de aanwezigen hadden bloemen meegenomen die samen een groot herinneringsboeket vormden.

Regiomanager Janneke Haasnoot heette de mensen welkom. Er was een korte overdenking en er werden gedichten gelezen. In drie blokken werden de namen voorgelezen van onze overleden bewoners.

Bij het noemen van een naam konden nabestaanden een lichtje aansteken. Daarna was er gelegenheid om, voor wie dat wilde, nog kort iets te vertellen over hun dierbare.

19 november hebben we herinneringen met elkaar opgehaald en gedeeld. Maar ook zijn er nieuwe herinneringen gemaakt. Herinneringen, die we als een kostbaar aandenken met ons meedragen op onze levensweg.

Zoals rivieren sporen in het landschap achterlaten, laten wij in het leven onze sporen na. Samen trekken we op door het leven, maar uiteindelijk scheiden onze wegen weer. Maar de herinneringen gaan altijd met ons mee.

Het zijn deze herinneringen die je met elkaar mag ophalen, als een kostbaar geschenk. Zo leven onze dierbaren voort in ons. Het zijn de lijntjes die reiken voorbij de horizon van het leven die wij ‘de dood’ noemen.“

 

Direct contact ×

Stel een vraag over wonen of (thuis)zorg van Cardia

Waar kunnen we u mee helpen?

Aanhef:
Aanvraag verstuurd
Bedankt voor je aanvraag. We nemen zo snel mogelijk contact op!

Direct contact

Klantenbureau