Ik ben verwijzer

Cardia is een organisatie voor ouderen met locaties in Den Haag, Scheveningen en Rijswijk. Wij bieden een compleet pakket van wonen, welzijn en zorg. Verder leveren we thuiszorg en huishoudelijke hulp. We hebben ook bedden voor eerstelijnsverblijf, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis.

We denken graag met u mee wat de beste zorg voor uw patiënt is en hoe we die kunnen verlenen. Met altijd het belang van de patiënt voorop. Wij kijken naar de persoonlijke wensen en bieden zorg die aansluit bij de zorgvraag, zowel intramuraal als extramuraal.

Cardia gebruikt POINT, het elektronisch transferdossier voor de transfer en zorgoverdracht van patiënten. Via het elektronisch transferdossier kunnen zorginstellingen met één centraal transferdossier patiënten veilig, transparant, efficiënt en vooral op een patiëntvriendelijke manier overdragen naar de instelling voor vervolgzorg.

Neem contact op met ons klantenbureau voor meer informatie over ons aanbod en de mogelijkheden voor uw cliënt.